Dofinansowanie

Budowa wysokosprawnej elektrociepłowni kogeneracyjnej w Szamotułach
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.6.1. - Źródła wysokosprawnej kogeneracji, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Całkowity koszt projektu wynosi: 12 978 960,00 PLN
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi: 6 129 920,00 PLN

Więcej informacji


Budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczej w Szamotułach w celu wykorzystania energii z wysokosprawnej kogeneracji
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.6.2 POIiŚ 2014-2020

Całkowity koszt realizacji: 8 610 000,00 PLN
Dofinansowanie: 5 270 000,00 PLN

Więcej informacji


Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Sieci Ciepłowniczej w Szamotułach
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.5 POIiŚ 2014-2020

Całkowity koszt realizacji: 22 632 000,00 PLN
Dofinansowanie: 12 920 000,00 PLN

Więcej informacji

logo-nfosigw
logo-ue