Kontakt z BOK

61 292 17 10

Godziny obsługi BOK

Od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Pogotowie Ciepłownicze

602 335 477

667 003 686

667 711 522

od 1 do 15 dnia miesiąca

667 711 622

od 16 do 31 dnia miesiąca

Kogeneracja Szamotuły

W celu poznania naszej oferty lub jeśli jesteś już naszym klientem prosimy o kontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta (BOK).

Siedziba

Oddział Kogeneracja Szamotuły
Kogeneracja Zachód S.A.
ul. Ignacego Łukasiewicza 2
64-500 Szamotuły
tel. +48 61 292 17 10
tel. +48 602 335 477
info@kogeneracja-szamotuly.pl

Kogenercja Zachód S.A.
Biuro Zarządu
ul. Czartoria 1/27
61-102 Poznań
tel. +48 61 623 35 66
info@kogeneracjazachod.pl
Strona firmowa Grupy Kogeneracja Zachód:
www.kogeneracjazachod.pl

NIP: 7831682193
REGON: 301936237
Konto: Santander, 75 1090 1854 0000 0001 2116 4493

Kogeneracja Zachód S.A. z siedzibą w Poznaniu
ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000426180
kapitał zakładowy 10.502.000,00 PLN

Biuro Obsługi Klienta

Oddział Kogeneracja Szamotuły
Kogeneracja Zachód S.A.
ul. Ignacego Łukasiewicza 2
64-500 Szamotuły
tel. +48 61 292 17 10
tel. +48 602 335 477
bok@kogeneracja-szamotuly.pl

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00