Innowacyjnie, z troską o środowisko i społeczność lokalną.

Kogeneracja Szamotuły jest częścią grupy Kogeneracja Zachód, która rozwija projekty budowy systemów kogeneracyjnych – efektywnych energetycznie, oszczędnych ekonomicznie i przyjaznych dla środowiska elektrociepłowni gazowych. Z myślą o rozwoju i lokalnej społeczności aktywnie inwestujemy w rozwój i gruntowną modernizację infrastruktury elektrociepłowniczej Szamotuł, dostarczając dla miasta innowacyjne rozwiązanie energetyczne, zarówno w obszarze ciepłownictwa oferując ekologiczne ciepło systemowe, jak i produkcji i dostawy prądu. Tworzymy w Szamotułach nowoczesną infrastrukturę elektrociepłowniczą stanowiącą podstawę wydajnego i przyjaznego środowisku kompleksowego miejskiego rozwiązania energetycznego klasy Smart City.

cat_pec_szamotuly

W pierwszym etapie inwestycji zbudowaliśmy i eksploatujemy w Szamotułach pierwszy blok wydajnej energetycznie i przyjaznej dla środowiska rozproszonej, kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej dostarczającej za pośrednictwem gruntownie zmodernizowanej i wciąż rozbudowywanej sieci ciepłowniczej ekologiczne ciepło systemowe, a także infrastruktury elektroenergetycznej do dystrybucji prądu wytworzonego w naszej elektrociepłowni kogeneracyjnej. Naszą innowacyjną infrastrukturę elektrociepłowniczą uzupełniają systemy do wytwarzania i przesyłania chłodu, które w czasach zmieniającego się klimatu zaczynają mieć coraz większe znaczenie.

Wspieramy tworzenie i dystrybucję energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Efektywność naszej infrastruktury wspiera innowacyjny system SmartEnergy do zdalnego zarządzania podażą i popytem energii wytwarzanej w lokalnych rozproszonych źródłach. Stawiamy na efektywność energetyczną i wykorzystanie odnawialnych źródeł nie tylko w ramach przemysłowych instalacji OZE, ale również wykorzystując infrastrukturę publiczną, w tym w budynki publiczne i sektor mieszkaniowy.

Kogeneracja Szamotuły jak część Grupy Kogeneracja Zachód SA jest przedsiębiorstwem innowacyjnym pracującym nad tworzeniem i eksploatacją nowoczesnych rozwiązań elektroenergetycznych, w tym odnawialnych źródeł energii - zarówno w obszarze jej wytwarzania z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych i turbin wiatrowych, jak i przechowywania w magazynach energii.

Jednym z najwyższych priorytetów Kogeneracji Szamotuły są bezpieczeństwo i stabilność. Wspieramy inwestycje ukierunkowane na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy. Zaprojektowaliśmy i budujemy podziemną miejską sieć elektroenergetyczną – bezpieczną i odporną na skrajne warunki atmosferyczne (wichury, silne mrozy lub inne klęski żywiołowe). Zapewniamy dostawy energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych, publicznych oraz budownictwa mieszkaniowego.

W zakresie naszych działań istotne miejsce zajmuje miejski ring światłowodowy będący częścią inwestycji infrastrukturalnej. Umożliwi on udostępnienie mieszkańcom Szamotuł sieci światłowodowej dla potrzeb szerokopasmowego Internetu, który zapewni powszechny, otwarty dostęp do e-usług dla wszystkich mieszkańców miasta.

Więcej informacji nt. strategii zrównoważonego rozwoju zintegrowanego systemu energetycznego znaleźć można na stronie Grupy Kogeneracja Zachód SA, do której należy infrastruktura elektrociepłownicza w Szamotułach.

Kogeneracja_Szamotuly_oferta