Przydatne dokumenty

Zapytanie - ciepło

Zapytanie o możliwość przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej

Zapytanie - prąd 230-400V

Zapytanie o możliwość przyłączenia obiektu do sieci elektrycznej

Wniosek - ciepło

Wniosek o przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej

Wniosek - prąd 230-400V

Wniosek o przyłączenie obiektu do sieci elektrycznej

Oświadczenie - eFaktura dla firm

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną (Klient instytucjonalny)

Oświadczenie - eFaktura dla domu

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną (Klient indywidualny)

Taryfa dla ciepła

decyzja nr OPO.4210.35.2019.JPI z dnia 6.11.2019 r.

Taryfa dla energii elektrycznej

decyzja nr OPO.4211.8.2020.2021.BHo z dnia 1.02.2021 r.

Cennik dla sprzedaży energii elektrycznej

uchwała Zarządu Spółki z dnia 30.09.2021 r.
Dokument zawiera cennik sprzedaży rezerwowej.

Dokumenty formalno-prawne

Prawo energetyczne, stan na dzień 1 września 2019 r.

Informacja o sprzedawcach energii elektrycznej świadczących usługi na obszarze działania operatora sieci dystrybucyjnej Kogeneracja Zachód S.A.

Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej, URE

Struktura paliw użytych do wytworzenia ciepła, emisja w 2020 r. - Kogeneracja Szamotuły (Kogeneracja Zachód SA, Oddział Kogeneracja Szamotuły)

Struktura paliw użytych do wytworzenia energii elektrycznej, emisja w 2020 r. - Kogeneracja Szamotuły (Kogeneracja Zachód SA, Oddział Kogeneracja Szamotuły)

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz korzystania z eBOK

Informacja o łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł w sieci dystrybucyjnej

Podmioty ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)