Komunikat prasowy

Szanowni Odbiorcy Ciepła

Informujemy, iż spółka Kogeneracja Zachód S.A. zawarła nową, długoterminową umowę dostawy paliwa gazowego od dnia 1.03.2023 roku.  Tym samym, nie ma zagrożenia przerw w dostawie gazu oraz ryzyka zakłócenia dostaw ciepła dla wszystkich odbiorców na terenie Szamotuł. Usługi dostawy ciepła oraz ciepłej wody będą realizowane w sposób nieprzerwany. O wszelkich istotnych kwestiach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Zarząd Spółki