Nasza elektrociepłownia spełnia kryterium efektywnego systemu ciepłowniczego

Plany modernizacji ciepłownictwa określone w celach projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. zakładają, że na koniec okresu minimum 85 procent systemów ciepłowniczych w Polsce powinno spełniać kryterium efektywnego systemu ciepłowniczego – nasza miejska kogeneracyjna elektrociepłownia gazowa już teraz wypełnia wymogi przepisów.

Konieczność pilnej modernizacji polskich ciepłowni miejskich wymagających nie tylko rozwojowych, ale również remontowych inwestycji infrastrukturalnych zapewniających zarówno bezpieczeństwo energetyczne jak i obniżenie zanieczyszczenia środowiska generowanego przez nieefektywne i przestarzałe ciepłownie miejskie stanowi poważne wyzwanie finansowe i logistyczne. Dzisiaj tylko 10 ze 164 ciepłowni w miastach do 50 tys. mieszkańców jest efektywna energetycznie.

Na szczęście szamotulscy odbiorcy ciepła systemowego oferowanego przez efektywną energetycznie i ekologiczną kogeneracyjną elektrociepłownię Kogeneracja Szamotuły należą do wąskiego grona beneficjentów nowoczesnych rozwiązań energetycznych spełniających kryteria efektywnościowe.