Podsumowujemy rok 2021

Początek wiosny to w branży energetycznej okres, w którym przedsiębiorstwa przygotowują podsumowania swojej działalność za poprzedni rok kalendarzowy. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z krótką informacją na temat najistotniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w  naszej spółce w roku 2021.

Za nami pierwszy rok funkcjonowania jako operator systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej. Dostarczamy energię do odbiorców przemysłowych oraz do gospodarstw domowych. Spółka nieustannie prowadzi rozmowy na temat nowych przyłączeń. Możemy pochwalić się pełną niezawodności pracy – w roku 2021 nie miała miejsca ani jedna awarii sieci.

Jako wytwórca energii, zarządzamy gazowym źródłem kogeneracyjnym, które w ubiegłym roku wyprodukowało prawie 5 000 MWh energii elektrycznej. W kolejnych latach planujemy zwiększenie produkcji energii elektrycznej, poprzez budowę nowych agregatów kogeneracyjnych, jak również inwestycje w Odnawialne Źródła Energii.

Kontynuujemy działalność sprzedawcy energii elektrycznej – w zakończonym roku sprzedaliśmy ponad 40 000 MWh.

W dalszym ciągu prowadzimy działania mające na celu zwiększenie funkcjonalności systemu ciepłowniczego na terenie Szamotuł. Sukcesywnie zwiększamy udział spalanego gazu ziemnego, likwidując przestarzałe kotłownie olejowe. Rozbudowujemy również sieć ciepłowniczą, aby zagwarantować dostęp do niej nowym użytkownikom.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat naszego przedsiębiorstwa, dostępnymi w zakładce dokumenty.