Skorzystaj z e-faktury!

Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem faktur elektronicznych (tzw. e-faktura) w zastępstwie tradycyjnych dokumentów papierowych przesyłanych pocztą zapraszamy do złożenia stosownego oświadczenia, które pozwoli na wdrożenie tej formy wystawiania i dystrybucji faktur.

Informujemy, że e-faktura jest pełnowartościową fakturą VAT stanowiącą podstawę prawną do rozliczeń podatkowych. Dzięki skorzystaniu z tego rozwiązania, faktury wystawiane w postaci pliku PDF będą błyskawicznie wysyłane na wskazany adres poczty elektronicznej. Usługa jest bezpłatna.

Po przesłaniu oświadczenia wystawianie i dystrybucja e-faktur nastąpi od najbliższego okresu rozliczeniowego, następującego po dniu otrzymania wypełnionego i podpisanego formularza:

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną e-faktur (Klient instytucjonalny)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną e-faktur (Klient indywidualny)

Wypełniony i podpisany formularz w formie skanu należy przesłać na adres: bok@kogeneracja-szamotuly.pl lub oryginału pocztą tradycyjną na adres: Kogeneracja Zachód S.A., Oddział Kogeneracja Szamotuły, ul. Lipowa 68, 64-500 Szamotuły.

Sposób i warunki realizacji tej usługi określa Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz korzystania z elektronicznego biura obsługi Klienta. W przypadku dodatkowych pytań w sprawie e-faktur prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.